top of page

תודה לסטודיו המקסים במתחם נוגה נֶחָמָה סטודיו, תל אביב. 

יום שני, 6.1.2020   |   יום שלישי, 4.2.2020

בסדנה התייחסנו לנושאים הבאים:

- המבנה אנטומי של רצפת האגן ותפקידה במעגל חיי האישה.
- השפעות הריון ולידה ליקויים בתפקוד, הסיבות ואילו השלכות יש לכך.

- רצפת האגן כחלק מהותי ממערכת של קשתות בגופנו.
- הקשר ההדוק לסרעפת ולנשימה
- תירגול תנועה עם נשימה, שרירי רצפת האגן ומיניות
- התחברות לשורש הנשיות שלנו.
- מסורת היוגה

- קרקעית האגן היא מרכז ההתהוות בתירגול היוגי.
 

תודה לבנות שהגיעו לחקור,

ללמוד ולתרגל יוגה 🙏🏻

סדנת רצפת האגן הנשי

השפעת הירח במפת הלידה שלנו על עולמנו הרגשי
שבת 21 במרץ 2020, אורבאן שאמאן, תל אביב.
 

נבחרת-על של נשים שהתכנסו ללמוד בכנות ובסקרנות את עולמן הרגשי בראי האסטרולוגיה. למדו להבין את מיקומו של הירח במפה האסטרולוגית שלנו ואת השפעתו על עולמנו הריגשי. קיבלו כלים שיסיעו ללמוד את עולמם הרגשי של יקירים שלנו.

• התייחסות פילוסופית להתמודדות עם אתגרים רגשיים לפי גישתה של המורה הרוחנית פמה צ'ונדרון.
• תירגול יוגה זורם, מרכך ומחבר.
• למדנו על השפעת כוכבי הלכת השונים על עולמנו הרגשי דרך מפת הלידה האישית שלנו.

אסטרו יוגה
סדנת אור הירח

 סדנת אסטרו-יוגה
צמיחה מתוך קושי

הדרך האוטומטית מול הדרך המעצימה להתמודדות עם קושי בהתאם למפת הלידה האישית.
יום שני, 24 באוגוסט 2020, אלהיוגה שרונה תל אביב.

 

במפגש זה, למדנו על המזלות הדומיננטיים שמשפיעים על אופן ההתנהלות שלנו, על פוטנציאל הצמיחה שלנו ועל אופן ההתמודדות שלנו מקושי.

* תירגלנו יוגה, מדיטציה בתנועה להשקטת התודעה.
* למדנו לזהות את המזלות הדומיננטיים במפה האישית (מזל שמש, מזל ירח, אופק ועוד...)
* סקרנו את הדרך האוטומטית בה אנחנו מתמודדים עם קושי בהתאם למזלות אלו.
* למדנו מהי הדרך הגבוהה שמאפשרת צמיחה מתוך קושי עבור המזלות השונים.

bottom of page