top of page

סטודיו

יוגה נווה צדק

שיעורים פרטיים  אשטנגה ויניאסה

את מפגשי היוגה נתחיל בהתכווננות והתמקדות פנימה.

בשיעור, נלמד ונתרגל תנוחות (אסאנות) בצורה מדוייקת, מיטיבה עם וריאציות שונות שיתאימו לצרכים הספציפים של כל מתרגל, לפי יכולתו הגופנית ומצבו הפיזי ברגע נתון. 

נלמד את אמנות ההקשבה לגוף, ניתן תשומת לב לתחושות שעולות בזמן התירגול, נתבונן בנשימה ונחקור כיצד היא משפיעה ומחוברת לכל תנועה ואיבר בגוף. 

נתרגל תנוחות יוגה מרפאות ומאתגרות, נלמד להשתרש ולהתארך, לחזק את הגוף ובו זמנית להגמיש

שיעורים פרטיים - נשים בהריון ולאחר לידה

תירגול יוגה פיזי, מדיטטיבי בליווי אישי המאפשר למידה הדרגתית, עמוקה ומיטיבה. התירגול מותאם באופן פרטני ושוטף למתרגל, לגופו ולדפוסי התנועה הספציפיים שיש לכל אחד מאיתנו, זאת בכדי לאפשר נוחות ונוכחות מלאה. מתוך התירגול הדינאמי נלמד את אומנות ההקשבה לגוף ונפנה את תשומת לבנו לנשימה ולאיחוד התנועה עם הנשימה - מדיטציה בתנועה.
 

נתרגל תנוחות יוגה מאתגרות, מרפאות ונעבוד על חיזוק, גמישות, איחוד תנועה ונשימה, איזון ויציבה נכונה, מדיטציה והשקטת התודעה.

שיעורים פרטיים לנשים בהריון ולאחר לידה

שיעורי יוגה פרטיים

את מפגשי היוגה נתחיל בהתכווננות והתמקדות פנימה. בשיעורי היוגה נלמד ונתרגל תנוחות (אסאנות) בצורה מדויקת, מיטיבה עם וריאציות שונות שיתאימו לצרכים הספציפיים של כל מתרגל, על פי יכולתו הגופנית ומצבו הפיזי ברגע הנתון.  

נלמד את אמנות ההקשבה לגוף, ניתן תשומת לב לתחושות שעולות, נתבונן בנשימה ונחקור כיצד היא משפיעה ומחוברת לכל תנועה ואיבר בגוף. 

נתרגל תנוחות יוגה מרפאות ומאתגרות, נלמד להשתרש ולהתארך, לחזק את הגוף ובו זמנית להגמישו.

את מפגשי היוגה נתחיל בהתכווננות והתמקדות פנימה. בשיעורי היוגה נלמד ונתרגל תנוחות (אסאנות) בצורה מדויקת, מיטיבה עם וריאציות שונות שיתאימו לצרכים הספציפיים של כל מתרגל, על פי יכולתו הגופנית ומצבו הפיזי ברגע הנתון.  

נלמד את אמנות ההקשבה לגוף, ניתן תשומת לב לתחושות שעולות, נתבונן בנשימה ונחקור כיצד היא משפיעה ומחוברת לכל תנועה ואיבר בגוף. 

נתרגל תנוחות יוגה מרפאות ומאתגרות, נלמד להשתרש ולהתארך, לחזק את הגוף ובו זמנית להגמישו.

את מפגשי היוגה נתחיל בהתכווננות והתמקדות פנימה. נלמד את אומנות ההקשבה לגוף, נשים לב לתחושות שעולות, נתתבוננן בנשימה ונחקור כיצד היא משפיעה ומחוברת לכל תנועה ואיבר בגוף. 
השיעורים מאפשרים לימוד תנוחות יוגה (אסאנות) בצורה מדוייקת, מייטיבה ומותאמת עם וריאציות שונות שתאימו לצרכים הספציפים של כל מתרגל על פי יכולתו הגופנית ומצבו הפיזי ברגע הנתון.  

נתרגל תנוחות יוגה מרפאות ומאתגרות, נלמד להשתרש ולהתארך, לחזק את הגוף ובו זמנית להגמישו.
נלמד את הפוטנציאל הגלום באיחוד תנועה ונשימה, באיזון וביציבה נכונה וכל זאת בכדי לאפשר השקטה של התודעה ומצב של מעין פלאו (flow) מצב מדיטטיבי פיזי, נפשי, אנרגטי ורוחני. 

bottom of page